மலையாள உலகை தளபதியிடம் இருந்து பிடிங்கிய கமல் –  விக்ரம் படத்தின் சாதனை