அத்தனை அழகிகளும் ஒரே போட்டோவில்..! வாய் பிளந்த பிரேம்ஜிக்கு நடிகை சொன்ன பதில்!