தளபதிக்கு நிகரா எனக்கும் சம்பளம் வேணும் – சண்டை பிடித்த அஜித்