ஆர்.ஆர்.ஆர் படத்தை பார்த்து தெலுங்கு பட ரசிகராக மாறிய மார்வல் ரைட்டர்..!