இந்த இயக்குனரே பாராட்டிட்டாரா? –  அதிக வரவேற்பை பெற்று வரும் சுழல்