ஒரு மாசத்துல தமிழ்நாட்டுல மட்டும் இவ்ளோ வசூல்! – கேஜிஎஃப்2 உண்மை வசூல் நிலவரம்!