கொக்கி குமாரை பாத்த மாதிரி இருக்கு..! – தனுஷின் “வாத்தி” Tribute Poster!