தலைவர் 169 படத்தின் கதை, பெயர் வெளியீடு..! – விக்ரமிற்கு ஈடு கொடுக்குமா?