விரைவில் இணையும் கமல் – விஜய்..! பிள்ளையார் சுழி போட்ட லோகி!