காசுக்காக என்ன வேணாலும் செய்யலாமா? – அலியா பட்டை கழுவி ஊற்றிய ரசிகர்கள்!