நான் சந்தானத்தை பயங்கரமா சைட் அடிச்சிருக்கேன் – அதிர்ச்சி கொடுத்த சமந்தா..!