தமிழில் கேஜிஎஃப் மாதிரி ஒரு படமா? – எதிர்பார்க்க வைக்கும் 1947 போஸ்டர்!