கே.ஜி.எப் கூட்டணியில் அடுத்து ஜூனியர் என்.டி.ஆரா?- இணையத்தில் வெளியான திடீர் அறிக்கை..!