ஒரே மாதிரி யோசிக்கும் கமல், டாம் க்ரூஸ் ! – என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா?