செஃப் தாமுக்கு பூ கொடுத்த அவ்வை சண்முகி ! – வியந்து போன கோமாளிகள்