கோலகலமாக நடந்த ஆதி – நிக்கி கல்ராணி திருமணம்! – வாழ்த்திய ரசிகர்கள்!