விஜயகாந்த் கதையில் நடிக்கிறாரா  ஷாருக்கான் –  திடீர் தகவல்