மார்வெல் மாதிரி நிறைய ஹீரோஸ்..! – பக்கா ப்ளான் போட்ட பிரசாத் நீல்!