ராக்கி பாய்க்கு வில்லனாகும் பிரம்மாண்ட நடிகர்! – கேஜிஎஃப் 3 செம அப்டேட்!