கேஜிஎஃப்2 பார்த்து மிரண்டு போன சங்கர்! – என்ன சொன்னார் தெரியுமா?