நல்ல நாள் பார்த்து வரோம் – விருமன் ரிலீஸ் தேதியை அறிவித்த சூர்யா