கடவுள்களை வேட்டையாடும் பேட்மேன் ஹீரோ! தடுப்பாரா தோர்? – Thor Love and Thunder Trailer!