ஜோக்கர் அடுத்த பாகத்தின் வேலைகள் துவங்குமா? – இயக்குனர் விளக்கம்